O nas 2017-07-24T06:05:14+00:00

SKG-UPRAVNIK d.o.o je družba za upravljanje in vzdrževanje večstanovanjskih in poslovnih stavb.

Družba, ki deluje od leta 2003, ima v upravljanju preko 3000 stanovanjskih enot in poslovnih prostorov ter 1000 garažnih mest. Poslovna dejavnost se upravlja pretežno na območju Kamnika in osrednjeslovenske regije.
Naše vodilo je strokovno, učinkovito in korektno poslovanje, ki temelji na osebnem pristopu.
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno številko 1/38392/00.

Osnovni kapital: 10.398,93 EUR
Matična številka: 1861905

ID za DDV: SI36852015

Transakcijski račun št.: SI56 6100 0000 8460 687, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana