upravljanje stavb
Ljub 4 bk

Upravljanje stavb in vzdrževanje objektov


Upravljanje stavb

Upravljamo večstanovanjske in poslovne stavbe. Upravljanje stavbe predstavlja zlasti posle obratovanja in vzdrževanja ter vodenje rezervnega sklada.

Vzdrževanje objektov

Skrbimo za organizacijo in izvedbo vzdrževalnih del stavbe in funkcionalnega zemljišča stavbe. Vzdrževanje zajema gradbena, zaključna obrtniška dela, instalacijska dela in opremljanje funkcionalnih zemljišč. Vzdrževalna dela vključujejo tudi servise in periodične preglede raznih skupnih naprav.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 60, z dne 31.7.2009. V veljavo je stopil 15.8.2009, določbe o delitvi obratovalnih stroškov pa se pričnejo uporabljati 1.12.2009.


Zadnje novice

Obvestilo o trajnikih

/uploads/docs/obvestilo_direkne_obremenitve_sepa.pdf

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

http://www.uradni-list.si/1/content?id=93454

Kontaktne informacije

SKG-UPRAVNIK d.o.o.
Steletova 23b, 1241 Kamnik

E-pošta: info@skg.si

Tel.: (01) 830-88-90
Fax: (01) 830-88-95

Dežurna št.: (051) 626-950